Farnosť Rajecké Teplice

11. cezročná nedeľa (17. jún 2018)

Liturgický kalendár

št. - sv. Alojza de Gonzague, rehoľníka
ne. - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na dobročinné diela sv. otca. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
18.6. Pondelok 18.00    
19.6. Utorok 18.00 17.00  
20.6. Streda 18.00   17.00
21.6. Štvrtok 6.30         
22.6. Piatok 18.00           
23.6. Sobota 18.00          
24.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Srdečne pozývame všetky deti na ukončenie šk. roka, ktoré bude 23.6.2018 na farskom dvore. Animátori si pripravili rôzne aktivity a súťaže Program začne o 9.00 nácvikom piesní na sv. omšu. Po jej skončení program pokračuje do 14.00. Občerstvenie bude zabezpečené. V prípade nepriaznivého počasie akcia nebude.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 20 – veriacich z ulice Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

nedeľa, 24.6.2018

Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)

Vigília

Jer 1, 4-10

Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab+17

Refrén: Od života matky si mojím ochrancom.

1 Pt 1, 8-12

Lk 1, 5-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ján prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle a pripraviť Pánovi dokonalý ľud.

V deň slávnosti

Iz 49, 1-6

Ž 139, 1-3. 13-14. 15

Refrén: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Sk 13, 22-26

Lk 1, 57-66. 80

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána a pripravíš mu cestu.

nedeľa, 24.6.2018

TRNAVA: Narodenie svätého Jána Krstiteľa – hlavný patrón diecézy a titul katedrály
(slávnosť)

–Čítania zo slávnosti.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. JÁN KRSTITEĽ

Rôzne