Farnosť Rajecké Teplice

1. pôstna nedeľa (18. február 2018)

Dnes sa koná zbierka na katolícku charitu. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
19.2. Pondelok 18.00    
20.2. Utorok 18.00        17.00  
21.2. Streda 18.00          17.00
22.2. Štvrtok  6.30    
23.2. Piatok 18.00    
24.2. Sobota 18.00          
25.2. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes o 15.00 bude na fare ďalšie zo stretnutí rodinných katechéz. Pod vedením manželského páru bude priblížená téma Komunikácia v manželstve.

V stredu, piatok a sobotu budú jarné kántrové dni. Ich témou je pokánie a sviatosť zmierenia.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 23 – veriacich z ulice Za Dielom.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

piatok, 23.2.2018

Piatok po 1. pôstnej nedeli

Spomienka Svätého Polykarpa, bisklupa a mučeníka, môže byť tak, že sa namiesto kolekty dňa berie kolekta z jeho sviatku.

Ez 18, 21-28

Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8

Refrén: Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť.

Mt 5, 20-26

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. POLYKARP

Rôzne