Farnosť Rajecké Teplice

29. cezročná nedeľa (21. október 2018)

Liturgický kalendár

Po: sv. Jána Pavla II., pápeža

Dnes je misijná nedeľa, celosvetový deň modlitieb za šírenie evanjelia vo svete. Pri sv. omšiach sa uskutoční aj zbierka na misie. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
22.10. Pondelok 18.00    
23.10. Utorok 18.00 15.30  
24.10. Streda 18.00   17.00
25.10. Štvrtok 6.30    
26.10. Piatok 18.00    
27.10. Sobota 18.00    
28.10. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vo utorok bude v Stránskom sv. omša už o 15.30, nakoľko sa následne uskutoční spoločenské posedenie pre seniorov.

Na  budúci víkend bude zmena času, ktorý z letného prejde opäť na stredoeurópsky, čiže o hodinu späť.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17+18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

streda, 24.10.2018

Streda 29. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)

Ef 3, 2-12

(Ž) Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

Refrén: Čerpajte vodu s radosťou z prameňov spásy.

Lk 12, 39-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

BL. ALOJZ GUANELLA
SV. ANTON MÁRIA CLARET

Rôzne