Oznamy

Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich. Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk, na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!


Ponuka katolíckych stredných škôl v Žilinskej diecéze
Od polovice februára majú žiaci deviatych ročníkov len približne 50 dní na to, aby si vybrali správnu strednú školu, ktorá ich nasmeruje do ich dospeláckeho života. Na území našej Žilinskej diecézy sú popri iných školách aj katolícke stredné školy, ktoré ponúkajú široký rozsah študijných odborov.
Na webovej stránke Diecézneho školského úradu (DŠÚ) www.dsuza.sk nájdu záujemcovia zoznam katolíckych stredných škôl v okresoch Čadca, Žilina a Ilava.
Katolícke školy prinášajú mladým ľuďom okrem akademických vedomostí a zručností aj morálne a hodnotové smerovanie. Môžete si vybrať z nasledovných škôl:
Gymnáziá:

  • Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina (Na závaží)
  • Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

Stredné odborné školy:

  • Stredná zdravotnícka škola, Čadca
  • SOŠ pedagogická, Čadca
  • SOŠ informačných technológií, Nová Dubnica
  • SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

Žiakom so špeciálnymi potrebami poskytuje výchovu a vzdelávanie Praktická škola sv. Jozefa v Turzovke.
Záujemcovia získajú prehľad o katolíckych školách v Žilinskej diecéze, ich študijných odboroch a kontakty priamo na tieto školy na www.dsuza.sk. Prihlášky odovzdávajú žiaci vo svojej ZŠ do 8. apríla 2021.

https://youtu.be/6HgvOr20kgU