Kontakt

Farnosť Rajecké Teplice

Rajecké Teplice

Rajecké Teplice - farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Stránske

Stránske - kostol svätej Heleny

Poluvsie

Poluvsie - kostol sv. Cyrila a Metoda

Adresa

Farnosť Rajecké Teplice
013 13 Rajecké Teplice,

041 5493504 - dlhšie zvoniť

Duchovný správca: Mgr. Dalibor Mišura dalibor.misura[at]yahoo[dot]de
Kaplán: Mgr. Jozef Lazový