Farnosť Rajecké Teplice

Rajecké Teplice1. júla 2003 vzniká nová farnosť Rajecké Teplice do ktorej patria filiálne obce Poluvsie a Stránske.

Farnosť Rajecké Teplice patrí od 14. februára 2008 do novozriadenej Žilinskej diecézy. Dovtedy patrila do Nitrianskeho biskupstva.

Rajecké TepliceFarnosť sa nachádza na severozápadnom Slovensku južne od Žiliny. Rozprestiera sa takmer uprostred malebnej Rajeckej kotliny.
Územie farnosti je obklopené vencom listnatých a ihličnatých vrchov. Zo severozápadu ho ohraničuje Strážovská hornatina, ktorá nad Rajeckými Teplicami vybieha do výšky 800 metrov. Na východe ohraničenie tvorí vysokohorský hrebeň Lúčanskej Malej Fatry, ktoré najvyšší vrchol dosahuje až 1470 metrov nadmorskej výšky.
Zo svahov Lúčanskej Malej Fatry vytekajú potoky, ktoré tu vytvárajú rebrovitú sústavu hlbokých dolín. Pravostranné prítoky z dolín prijíma rieka Rajčianka, ktorá je osou Rajeckej kotliny. Obce farnosti ležia v údoliach potokov z Lúčanskej Malej Fatry.