Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [163] [17.01.2021 - 00:42]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [192] [16.01.2021 - 19:11]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [128] [08.01.2021 - 18:46]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [92] [16.01.2021 - 23:30]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská