Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [15] [19.01.2020 - 17:33]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [11] [19.01.2020 - 20:43]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2295] [20.01.2020 - 13:20]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1890] [18.01.2020 - 18:56]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská