Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [279] [13.12.2018 - 14:44]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [292] [13.12.2018 - 14:49]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2098] [13.12.2018 - 11:19]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1758] [11.12.2018 - 01:03]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská