Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [206] [20.08.2018 - 05:57]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [216] [20.08.2018 - 16:00]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2035] [20.08.2018 - 05:59]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1705] [20.08.2018 - 06:55]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská