Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [61] [21.02.2018 - 23:22]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [56] [21.02.2018 - 23:22]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [1957] [19.02.2018 - 21:30]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1628] [17.02.2018 - 01:16]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská