Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [251] [23.10.2018 - 14:48]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [264] [23.10.2018 - 14:49]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2070] [23.10.2018 - 19:20]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1740] [23.10.2018 - 14:49]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská