Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [165] [17.06.2018 - 23:51]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [175] [18.06.2018 - 19:16]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2010] [19.06.2018 - 12:00]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1679] [16.06.2018 - 23:15]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská