Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [535] [21.11.2019 - 04:41]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [547] [21.11.2019 - 04:40]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2238] [21.11.2019 - 04:41]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1869] [21.11.2019 - 04:41]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská