Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [15] [14.07.2020 - 22:19]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [69] [13.07.2020 - 20:44]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [31] [13.07.2020 - 12:24]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [6] [06.07.2020 - 10:56]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská