Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [127] [23.04.2018 - 08:14]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [115] [23.04.2018 - 13:49]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [1995] [23.04.2018 - 03:22]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [1661] [19.04.2018 - 21:23]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská