Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [116] [18.10.2020 - 17:59]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [156] [18.10.2020 - 12:48]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [82] [22.10.2020 - 11:26]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [63] [22.10.2020 - 15:26]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská