Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [210] [25.02.2021 - 07:35]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [231] [25.02.2021 - 07:32]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [140] [26.02.2021 - 16:17]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [107] [23.02.2021 - 22:06]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská