Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [4] [17.02.2020 - 20:55]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [17] [17.02.2020 - 07:38]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [2] [17.02.2020 - 07:39]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [6] [02.02.2020 - 16:06]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská