Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [475] [21.01.2022 - 02:15]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [454] [21.01.2022 - 01:25]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [253] [21.01.2022 - 04:56]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [207] [20.01.2022 - 06:33]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská