Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [147] [03.12.2020 - 22:07]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [179] [04.12.2020 - 16:15]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [109] [04.12.2020 - 17:35]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [81] [01.12.2020 - 16:19]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská