Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [50] [30.03.2020 - 02:51]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [53] [31.03.2020 - 10:46]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [19] [30.03.2020 - 02:51]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [24] [30.03.2020 - 02:51]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská