Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [30] [30.05.2020 - 17:28]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [30] [02.06.2020 - 04:19]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [14] [30.05.2020 - 12:42]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [46] [30.05.2020 - 12:42]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská