Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť niektoré dokumenty, či iné materiály.

Momentálne k dispozícii:

Protokol z kánonicko-pastoračného rozhovoru a zisťovania pred uzavretím manželstva podľa Kódexu kánonického práva z r. 1983
Pre muža (PDF, 533 kB) [252] [20.04.2021 - 04:13]
Pre ženu (PDF, 534 kB) [258] [18.04.2021 - 04:08]


Motlitby na adventné obdobie (MS Word DOC, 713 kB) [154] [15.04.2021 - 07:24]

Mariánsky ruženec - radostný ruženec pre rodiny (MS Word DOC, 61 kB) [125] [19.04.2021 - 17:38]

Zvesti

Všetky čísla na stránke Farnosti Konská