Životopisy svätých

26. marca

SV. EMANUEL

mučeník

Patril ku skupine maloázijských mučeníkov spolu so sv. Quadratom a Teodóziom.

Východné zoznamy svätých neuvádzajú o nich nijaké časové ani miestne údaje. Hovoria iba, že pôvodne neboli kresťania. Avšak keď boli svedkami hrdinského mučeníctva Kristových vyznavačov, šli k rímskemu miestodržiteľovi a hlásili sa mu, že tiež veria v Krista. Uväznili ich, mučili a napokon sťali.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.