Životopisy svätých

14. januára

SV. MAKRÍNA STARŠIA

(4. stor.)

Sv. Makrína, ktorú spomína rímsky zoznam svätých v deň 14. januára, žila niekedy vo 4. stor. v Kapadócii, na území dnešného stredovýchodného Turecka. Bola starou matkou čiže babkou veľkých východných cirkevných učiteľov sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Nysénskeho. Z jej rodiny sa vo východnej cirkvi uctievajú ako svätí jej syn Bazil a jeho manželka Emélia, ako aj štyria z ich desiatich detí. Okrem už spomenutých Bazila a Gregora to bola ich staršia sestra Makrína a brat Peter.

O jej živote nevieme veľa. Jej vnuk Gregor Nysénsky ju spomína v životopise svojej sestry sv. Makríny. Hovorí, že rodičia jej dali meno podľa inej významnej Makríny, a to matky jeho otca, ktorá v čase prenasledovaní prestála veľa bojov za Krista.

Sv. Bazil Veľký zas hovorí o svojej babke, že bola vernou žiačkou biskupa sv. Gregora Divotvorcu a že mala naňho veľký duchovný vplyv.

Azda najlepším svedectvom jej Bohu oddaného života bol káder svätých, ktorých vychovala vo svojej rodine.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia Dobrej knihy 1992