Tlačové správy Konferencie biskupov Slovenska

23.10.2018 Synoda biskupov bude pripomienkovať návrh záverečného dokumentu

Synoda biskupov je v záverečnom týždni svojej práce. Komisia zodpovedná za vypracovanie záverečného dokumentu v utorok 23. októbra prezentovala v pléne projekt textu, ku ktorému budú v nasledujúci deň synodálni otcovia predkladať svoje pripomienky. Taliansky originál projektu záverečného dokumentu prečítali v pléne so simultánnym prekladom.

23.10.2018 Ranná homília pápeža Františka: Cnosť nádeje je očakávanie stretnutia

Vychádzajúc z čítaní z Listu Efezanom (Ef 2,12-22) a Lukášovho evanjelia (Lk 12,35-38) Svätý Otec poukázal na dve charakteristické slová: „občianstvo“ a „dedičstvo“. Pripomenul, že identita znamená príslušnosť ku komunite a „dedičstvo“ je tou silou, ktorou nás Duch Svätý vedie ďalej kráčať v nádeji.

23.10.2018 Múdrosť času - stretnutie dvoch generácií so Svätým Otcom Františkom

Pri príležitosti prebiehajúcej Synody o mladých sa v utorok 23. októbra pápež František stretol v dialógu s generáciami mladých a seniorov. Stretli sa na podujatí nazvanom „Múdrosť času“ na pôde Patristického inštitútu Augustiniánum v susedstve Vatikánu. Program sa rozbehol premietaním videa s názvom „Tváre múdrosti“.

23.10.2018 Biskup Rábek posvätil kaplnku vo vojenskom centre výcviku Lešť

Vo vojenskom centre výcviku Lešť posvätili novú kaplnku. Jej patrónom je svätý František z Assisi. Kaplnku počas slávnostnej svätej omše posvätil biskup František Rábek.

23.10.2018 V Malom Ríme slávili odpustovú slávnosť svätého apoštola Lukáša

Patrónom gréckokatolíckej farnosti v Trnave je svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Pri príležitosti spomienky na tohto patróna lekárov a vzdelancov pripravili v Malom Ríme odpustovú slávnosť. Po svätej liturgii nechýbalo myrovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

23.10.2018 Na faru prišlo darovať krv približne 100 ľudí, nakoniec tak urobilo 56

Na faru pri rímskokatolíckom kostole sv. košických mučeníkov v Humennom prišlo v utorok v rámci Študentskej kvapky krvi darovať najvzácnejšiu tekutinu približne 100 ľudí. Nakoniec tak mohlo urobiť 56, z ktorých 13 boli prvodarcovia. Oproti poslednej akcii sa záujem o túto humánnu aktivitu zvýšil.

23.10.2018 Program liturgických slávení pápeža Františka od novembra do januára

Na začiatku novembra v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) bude Svätý Otec o 16.00 sláviť svätú omšu po prvý krát na rímskom cintoríne Laurentino. V dobe od 23. do 28. januára sa Svätý Otec zúčastní na Svetových dňoch mládeže v Paname.

23.10.2018 V Trnave uvedú knižnú novinku Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku

Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Trnave a Rehoľa menších bratov Františkánov v Trnave pozývajú na prezentáciu publikácie "Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku", ktorá sa uskutoční 8. novembra 2018 o 16:00 h v priestoroch refektára františkánskeho kláštora na Františkánskej 1 v Trnave.

23.10.2018 Svätý Otec vyslovil sústrasť po nešťastiach na Taiwane a na Trinidade

V nedeľu 21. októbra zahynulo na ostrove Taiwan po vykoľajení vlaku 18 ľudí, ďalších 170 osôb bolo zranených. Svätý Otec František podobne formou telegramu zaslaného 23. októbra vyjadril úprimnú sústrasť aj obyvateľom Trinidadu a Tobaga, postihnutým živelnými pohromami v dôsledku zemetrasení a záplav.

23.10.2018 Cirkevné školy môžu získať opäť finančné grany na svoje vybavanie

Tento program je určený pre katolícke základné a stredné školy. Najbližšia uzávierka na podávanie projektových žiadostí je 30. november 2018. "Na oficiálnej stránke programu skoly.renovabis.sk sa dozviete viac o vyzve, ako aj o pripravovaných informačných seminároch," informoval TK KBS Jan Gyulai.

23.10.2018 Spoločenstvo Magis Slovensko sa zúčastní na svetovom stretnutí Magis

Spoločenstvo Magis Slovensko pôsobiacepri reholi jezuitov sa opäť zúčastní celosvetového stretnutia Magis, ktoré je prípravou na Svetové dni mládeže. V januári 2019 sa Magis uskutoční v šiestich krajinách strednej Ameriky (Panama, Kostarika, Nikaragua, Salvador, Honduras, Guatemala) ako príprava na Svetové dni mládeže v Paname.

23.10.2018 Víťazom festivalu Gorazdov Močenok sa stalo divadlo ATak z Bratislavy

Víťazom dvadsiatehošiesteho ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa stalo tanečné divadlo ATak z Bratislavy. Porotu festivalu zaujalo tanečné spracovanie príbehu starozákonného kráľa Dávida. Predstavenie režijne pripravil Pavol Danko a kolektív súboru.

23.10.2018 V Bratislave sa konalo prvé stretnutie výboru Európskeho laického fóra 

Od 19. do 21. októbra 2018 v Bratislave sa konalo prvé stretnutie novozvoleného sedemčlenného riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Združuje v súčasnosti 18 krajín, resp. národných výborov laikov. Slovenských laikov vo výbore reprezentuje podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Pavol Kossey.

23.10.2018 Vladyka Chautur posvätil nový dom spoločenstva vo Veľkom Ruskove

Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA). Slávnosť sa začala ďakovnou svätou liturgiou v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne za účasti viacerých kňazov a početných laických rodín.

23.10.2018 Misijnú nedeľu oslávili verbisti spoločne s komunitami z celého sveta

Na Misijnú nedeľu 21. októbra 2018 sa v generálnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Ríme konalo spoločné stretnutie verbistov s komunitami pôsobiacimi v Ríme z celého sveta, v ktorých sa angažujú pátri verbisti. Svätú omšu celebroval biskup Emanuel Kofi Fianu z Ghany. Zúčastnili sa na nej aj ďalší štyria biskupi zo zahraničia.