Oznamy

Najsvätejšej Trojice (12. jún 2022)

Liturgický kalendár

Po.- sv. Antona, po sv. omši o 18.45 bude pobožnosť pri kaplnke sv. Antona nad kúpaliskom
Št.- Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
13.6. Pondelok 18.00    
14.6. Utorok 18.00    
15.6. Streda 18.00    
16.6. Štvrtok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
17.6. Piatok 18.00    
18.6. Sobota 18.00    
19.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na sviatok B. Tela bude eucharistická procesia po večernej sv. omši s oltárikmi pri kríži, kostolíku, kaplnke Panny Márie a kaplnke sv. Gianny. Kto je ochotný pripraviť procesiu, nech sa ohlási v sakristii. V prípade dažďa alebo iných tech. dôvodov, by bola pobožnosť v kostole.

Erkári vás pozývajú na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční dnes o 15.00 na farskom dvore. Deti s rodičmi sa môžu tešiť na súťaže, tance, hry, tvorivosť a opekačku. Deti nech si prinesú špekačky. Ostatné bude zabezpečené .

Začal sa hudobný festival Pro musica nostra a 18.6. sa v R. Tepliciach uskutoční vinárske podujatie Raj vína. Bližší program nájdete na plagáte a webe farnosti.

Z rozhodnutia BÚ dochádza k 1.7. k personálnym zmenám. Pán kaplán Viktor Kuciak končí svoju činnosť v R. Tepliciach a bude pôsobiť ako administrátor Farnosti Višňové. Chcem vysloviť vďaku a uznanie pánovi kaplánovi za službu v našej farnosti a na novom pôsobisku nech ho Pán Boh požehnáva a ochraňuje.
Z dôvodu úmrtí a onkologických ochorení kňazov sa po 19 rokoch ruší kaplánske miesto v našej farnosti. Bude potrebné postupne zaviesť zmenený režim farnosti, ktorý bude zabezpečovať len jeden kňaz. Bližšie informácie a pokyny budú oznámené koncom mesiaca, a preto následne prosíme o náležitú pozornosť a spoluprácu.

Ďakujeme za pomoc skupine 7+8 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 9+10, veriacich z ul. Pionierska a Kuneradská cesta.