Oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (5. jún 2022)

Liturgický kalendár

Dnes je aj 1. nedeľa. Medzi sv. omšami je adorácia.
Po.- Panny Márie, Matky Cirkvi (turíčny pondelok)
Št.- Ježiša Krista, najvyššieho Veľkňaza
So.- sv. Barnabáša, apoštola
Budúca nedeľa je sviatkom Najsvätejšej Trojice.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
6.6. Pondelok 18.00    
7.6. Utorok 18.00 17.00  
8.6. Streda 18.00   17.00
9.6. Štvrtok 6.30    
10.6. Piatok 18.00    
11.6. Sobota 7.30    
12.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vo štvrtok o 17.30 budú modlitby ku Kráľovnej pokoja.

V sobotu o 10.00 v kostole na Vlčincoch bude vysvätený jeden novokňaz a štyria diakoni pre Žilinskú diecézu. Vložme ich do našich modlitieb.

V sobotu sa uskutoční tradičná trojičná púť do R. Lesnej. Nakoľko tam večer ideme spovedať,  sv. omša sa prekladá na 7.30.

Erkári vás pozývajú na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12.6. o 15.00 na farskom dvore. Deti s rodičmi sa môžu tešiť na súťaže, tance, hry, tvorivosť a opekačku. Deti nech si prinesú špekačky. Ostatné bude zabezpečené .

Ďakujeme za pomoc skupine 5+6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu 7+8, veriacich zo Školskej ul..