Oznamy

6. veľkonočná nedeľa (22. máj 2022)

Liturgický kalendár

št. – slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok
Na budúcu nedeľu pripadá medzinárodný deň masovokomunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke médiá ako TV Lux a Rádio Lumen. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
23.5. Pondelok 18.00    
24.5. Utorok 18.00    
25.5. Streda 18.00    
26.5. Štvrtok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
27.5. Piatok 18.00    
28.5. Sobota 18.00    
29.5. Nedeľa 6.45 a 10.00 8.00 8.00

Rôzne

Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti sa uskutoční slávnosť 1. sv. prijímania pri sv. omši, ktorá začne o 10.00. Deti sa zhromaždia o 9.45 na farskom dvore a sprievodom pôjdeme do kostola. Z dôvodu slávnosti budú sv. omše na filiálkach v rovnakom čase o 8.00. V sobotu bude 1. sv. spoveď o 8.00. Najprv vyspovedáme deti a potom rodičov a ostatných príbuzných. Nácviky budú od pondelka každý deň. Žiadame, aby deti prišli už na večerné sv. omše. V rámci príhovorov si vysvetlíme látku, ktorú sme neprebrali v dôsledku pandémie. Následne budú nácviky.

Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline ponúka možnosť prihlásiť sa na štvorročné štúdium hry na organe, určené pre absolventov prvého cyklu klavíra ZUŠ, ale aj pre už dospelých záujemcov a chrámových organistov, ktorí sa chcú zdokonaliť pod vedením kvalifikovaného pedagóga. Talentové skúšky pre školský rok 2022/2023, sa budú konať v budove ZUŠ na Dolnom vale, od 30.5. do 3.6., každý deň v čase 13:00 až 17:00 hod. Viac informácií nájdete na stránke www.zuszilina.sk, alebo na mailovej adrese sakralnahudba@gmail.com

V sobotu po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.

Ďakujeme za pomoc skupinám č. 3+4 a prosíme o upratovanie kostola rodiny prvoprijímajúcich detí v sobotu po sv. spovedi.