Oznamy

2. veľkonočná nedeľa (24. apríl 2022)

Liturgický kalendár

Po. - sv. Marka, evanjelistu
Pi. - sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy
Budúca nedeľa bude 1. v mesiaci; medzi sv. omšami bude adorácia.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
25.4. Pondelok 18.00    
26.4. Utorok 18.00 17.00  
27.4. Streda 18.00   17.00
28.4. Štvrtok 6.30    
29.4. Piatok 18.00    
30.4. Sobota 18.00    
1.5. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V stredu po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.

Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už 21. mája. Podmienkou je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech sa prosím hlási na fare čím prv.

Diecézna liturgická komisia pozýva všetkých organistov, chrámových hudobníkov a spevákov na formačné stretnutie do Diecézneho centra v Žiline, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 s témou „Nová tvorba liturgických spevov a jej použitie v praxi“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na:  liturgicka.komisia@dcza.sk do 10. júna 2022.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 25, veriacich z ul. J. Gabčíka.

Oznam KBS:
Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov, zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze.

Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov  alebo organizácie  predkladať  pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022.

Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi.

Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom - donátorom pastoračného fondu nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk.