Oznamy

Palmová-Kvetná nedeľa (10. apríl 2022)

Liturgický kalendár

Začíname prežívať Svätý týždeň, ktorý vyvrcholí Veľkonočnou nedeľou.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
11.4. Pondelok 6.30    
12.4. Utorok 6.30    
13.4. Streda 6.30    
14.4. Štvrtok 18.00   18.00
15.4. Piatok 15.00-obrady 15.00-obrady  
16.4. Sobota 18.00    
17.4. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Spovedáme obidvaja každý deň ráno pred sv. omšou a v pondelok a utorok  R. Teplice 17.00-18.00 (obidvaja), v stredu Stránske 16.45-17.15 a Poluvsie 17.30-18.00 (obidvaja).

Prosíme rodičov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov, aby sa vyspovedali teraz k Veľkej noci. Pred birmovkou budeme spovedať už len birmovancov.

Na Veľký piatok o 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Poklona bude do 20.00.
Počas Veľkého piatku(15.4.) a Bielej soboty(16.4.) sa v Stránskom uskutoční rapkanie po dedine. Záujemcovia sa stretávajú v piatok o 6:00,12:00 a 18:00 a v sobotu o 6:00 a 12:00 pred kostolom v Stránskom.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:

Miesto Čas
Rajecké Teplice 8:00
Stránske 8:00 – 16:00
Poluvsie 8:15 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 21+11 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 23, veriacich z ul. Za Dielom.