Oznamy

Nedeľa Krstu Pán (9. január 2022)

Liturgický kalendár

Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
10.1. Pondelok 18.00    
11.1. Utorok 18.00 17.00  
12.1. Streda 18.00   17.00
13.1. Štvrtok 6.30    
14.1. Piatok 18.00    
15.1. Sobota 18.00    
16.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Verejné bohoslužby sú v režime platných opatrení.

Počas 27. ročníka Dobrej noviny, sme v našej farnosti vyzbierali 1561,60 €, ktoré poputujú na podporu projektov v africkej Ugande. Úprimné Pán Boh odplať všetkým, čo prispeli našim koledníkom.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1+2, veriacich z ulice 30. Apríla, a Rajeckej cesty.