Oznamy

4. adventná nedeľa (19. december 2021)

Liturgický kalendár

pi. –  Štedrý deň; z právomoci úradu farára sa na tento deň udeľuje dišpenz od konania skutkov kajúcnosti pre Farnosť R. Teplice.
so. – slávnosť Narodenia Pána
ne. – sviatok Sv. Rodiny, pri sv. omšiach bude obnovenie manž. súhlasu. Sviatok sv. Štefana sa v tomto roku liturgicky neslávi.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
20.12. Pondelok 18.00    
21.12. Utorok 18.00 17.00  
22.12. Streda 18.00   17.00
23.12. Štvrtok 6.30    
24.12. Piatok 24.00 23.15 22.00
25.12. Sobota 6.45 a 9.30 8.00 11.00
26.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V zmysle opatrení platných od štvrtka 23. decembra 2021 oznamujeme, že verejné bohoslužby budú v režime OP (očkovaní + prekonaní) takto:

  • R. Teplice: 66 osôb (vzhľadom na plochu kostola)
  • Stránske a Poluvsie: 40 osôb
  • Neočkovaní môžu o sv. prijímanie požiadať po skončení bohoslužby a vyprázdnení kostola.

Vzhľadom na súčasný stav pripomíname, že vianočné bohoslužby sa skladajú z nočných a denných sv. omší, ktoré sú úplne rovnocenné. Skúsme našu účasť rovnomerne rozložiť na daných sedem sv. omší.

24. a 25. 12. bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Zároveň platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24, veriacich z ul. Zátočná.