Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období (14. november 2021)

Liturgický kalendár

st.- sv. Alžbety Uhorskej
Budúca nedeľa je Nedeľou Krista Kráľa.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
15.11. Pondelok 18.00    
16.11. Utorok 18.00    
17.11. Streda 18.00    
18.11. Štvrtok 6.30    
19.11. Piatok 18.00    
20.11. Sobota     18.00
21.11. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00        

Rôzne

Režim bohoslužieb bude nasledovný:
pondelok – piatok: základ (1 osoba na 15m2)
sobota: očkovaní (bez obmedzení)
nedeľa: 6.45 - základ (1 osoba na 15m2) / 8.00 - očkovaní (bez obmedzení) / 9.30 - očkovaní (bez obmedzení)

Budúcu nedeľu (Krista Kráľa) je výročná farská poklona. Začne o 13.00 v tichosti, od 14.00 birmovanci, o 15.00 ružencové bratstvá, o 16.00 rodiny. Zakončená bude o 17.00.

Pri príležitosti 5. svetového dňa chudobných a sviatku sv. Martina Diecézna charita Žilina prináša do Žilinskej diecézy symbolické platidlo Hlinený dukát. Hlinený dukát si môžete zakúpiť v zariadeniach Charity alebo v automatoch v Žiline, Čadci a Martine. Darovaním dukátu núdznemu mu pomôžete zabezpečiť si teplé jedlo, nocľah, pranie... prípadne potravinový balíček v zariadeniach Diecéznej charity Žilina. Podporte projekt Hlinený dukát cez www.charitaza.sk, pomôžete spolu s nami chudobným, ktorí sú okolo nás.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 20, veriacich z ul. Osloboditeľov.