Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období (5. september 2021)

Liturgický kalendár

ut. – sv. Košických mučeníkov
st. – Narodenie Panny Márie, sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
6.9. Pondelok 18.00    
7.8. Utorok 18.00    
8.9. Streda 18.00    
9.9. Štvrtok 6.30    
10.9. Piatok 18.00    
11.9. Sobota     18.00
12.9. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00  

Rôzne

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname sv. omšou o 9.30 v Rosine.

V piatok pred sv. omšou sa uskutoční adorácia s textami duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka.

V sobotu o 15.00 sa v rámci obradu v malom kostolíku zosobášia Michal Hucík z R. Teplíc a Ivana Knapcová z Kľačí, o 16.00 v rámci obradu v Stránskom pán Kúdelka a slečna Fašánková zo Stránskeho.

V nedeľu o 14.00 sa pri kríži na Lúčkach uskutoční tradičná pobožnosť.

Animátori pozývajú na detské eRko stretká, ktoré začnu bývať od 11.9.(sobota) v Stránskom a Poluvsí v stretkárňach o 15:00 a v Rajeckých Tepliciach vo veži o 16:00. Deti nech si nezabudnú rúška. Kto má túžbu v srdci stať sa animátorom v Rajeckých Tepliciach, nech príde v sobotu na detské stretko do veže.

Na budúci rok bude vyslúžená sviatosť birmovania, na ktorú sa môžu prihlásiť naši farníci z R. Teplíc, Poluvsia a Stránskeho navštevujúci 9. ročník a vyšší. Prihlášku si stiahnite z farského webu, vyplňte a osobne odovzdajte kňazovi do konca septembra po sv. omšiach v R. Tepliciach (nie v nedeľu).

Ďakujeme za pomoc skupine č. 1+2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3+4, veriacich z Rajeckej cesty, Lesnej a Školskej.