Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období (29. august 2021)

Liturgický kalendár

Pi.  – sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
30.8. Pondelok 18.00    
31.8. Utorok 18.00 17.00  
1.9. Streda 6.30   17.00
2.9. Štvrtok 6.30    
3.9. Piatok 6.30 a 18.00    
4.9. Sobota     18.00
5.9. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00  

Rôzne

Vzhľadom na závažnosť zranenia p. kaplána je istá jeho dlhodobá imobilita, a preto je nutné upraviť liturgický program na kapacitu jedného kňaza. Od budúceho týždňa  bude vigílna sv. omša o 18.00 v Poluvsí, vo farskom kostole budú prípadné sobášne sv. omše, večerná nebude. Po mesiaci sa filiálky vymenia.

V týždni je 1. piatok. Chorých patriacich p. kaplánovi navštívim takto: v stredu po sv. omši v Poluvsí, vo štvrtok ako obvykle a v piatok najskôr vybavím môj okruh ako obvykle a následne v R. Tepliciach okruh p. kaplána. Pripomínam, že chorých neviaže pôst pred sv. prijímaním, a preto nech sa riadne naraňajkujú a nečakajú hladní.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 17:00 – 18:00

Na budúci víkend sa v R. Lesnej uskutoční mariánska púť začínajúca Fatimskou sobotou, ktorú zabezpečuje náš dekanát. Všetkých pozývame.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1+2, veriacich z Rajeckej cesty + Ul. 30. apríla.

Farnosť Konská ponúka jesenné termíny na prípravu snúbencov. Viac na našom webe.