Oznamy

19. cezročná nedeľa (8. august 2021)

Liturgický kalendár

Pon. – sviatok sv. Terézie od Kríža, panna a mučenica, patrónka Európy
Ut. – sviatok sv. Vavrinca, diakon a mučeník
Str. – spomienka sv. Kláry, panna
Ne.  – slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.8. Pondelok 18.00    
10.8. Utorok      
11.8. Streda 18.00    
12.8. Štvrtok      
13.8. Piatok 17.00    
14.8. Sobota 18.00    
15.8. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Aj v tomto týždni bude čas sv. omší pozmenený, nakoľko budú zastupované. Sledujte oznamy, dôležité informácie budú ohlásené aj v miestnom rozhlase.

piatok bude sv. omša v Raj. Tepliciach o 17.00 hod.

sobotu o 18.00 hod. bude v malom kostolíku v Raj. Tepliciach slávnostná vigílna sv. omša slávená k patrocíniu tohto kostolíka. Sv. omšu bude celebrovať vdp. Tomáš Pavlík, prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

Budúcu nedeľu  15.8. o 14.30 bude v malom kostolíku pobožnosť k Panne Márii.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého Otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Pred-registrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk. Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

Farnosť Konská ponúka jesenné termíny na prípravu snúbencov. Viac na našom webe.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 24 – Zátočná ulica.