Oznamy

12. Cezročná nedeľa (20. jún 2021)

Liturgický kalendár

Po. - sv. Alojza de Gonzague
Št. - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Na budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela S. otca (Halier sv. Petra). Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh zaplať .

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
21.6. Pondelok 18.00    
22.6. Utorok 18.00 17.00  
23.6. Streda 18.00   17.00
24.6. Štvrtok 6.30    
25.6. Piatok 18.00    
26.6. Sobota 18.00    
27.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na budúci víkend sa bude konať trojdnie Modlitieb matiek v našej farnosti:
Piatok – 17.00 hod
Sobota – 17.00 hod
Nedeľa – 14.30 hod

Pozývame deti na letný eRko tábor, ktorý sa uskutoční 12.-17.8. 2021 na Saleziánskej chate v Poluvsí.
Prihlášky budú v kostoloch našej farnosti na stolíkoch. Tábor je kapacitne obmedzený a prednosť majú eRko deti. Viac info na plagáte vo výveske.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine 14 a prosíme o upratovanie skupinu 15+16, veriacich z ul. Lúčnej, Kvetnej a Súľovského.