Oznamy

7. veľkonočná nedeľa (16. máj 2021)

Liturgický kalendár

Dnes je 7. veľkonočná nedeľa, medzinárodný deň masovokomunikačných prostriedkov. Pri sv. omšiach bude zbierka na katolícke médiá ako TV Lux a Rádio Lumen. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí veľkonočné obdobie.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
17.5. Pondelok 18.00    
18.5. Utorok 18.00 17.00  
19.5. Streda 18.00   17.00
20.5. Štvrtok 6.30    
21.5. Piatok 18.00    
22.5. Sobota 18.00    
23.5. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Pozývame deti opäť na eRko stretká, ktoré obnovia svoju činnosť v sobotu (22.5.) za dodržania všetkých hygienických opatrení. Stretávame sa v Stránskom o 15:00 v stretkárni, v Poluvsí tiež o 15:00 v stretkárni za kostolom a v Rajeckých Tepliciach o 16:00 vo veži. Deti prosíme, aby si nezabudli rúška resp. respirátory. Stretká sa za vhodného počasia budú konať v exteriéri.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 7+8 a prosíme o pomoc skupinu č. 9+10 - veriacich z ulice Pionierska + Kuneradská cesta.