Oznamy

4. veľkonočná nedeľa (25. apríl 2021)

Liturgický kalendár

Dnes je 4. veľkonočná- nedeľa Dobrého Pastiera. Je to deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. Pri sv. omšiach bude zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. Dnes o 14.30 Vás pozývame  na spoločnú adoráciu  za nové duchovné povolania, ktorá bude spojné s Korunkou a Litániami k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia bude ukončená slávnostným eucharistickým požehnaním.

št.- sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy
so. sv. Jozefa robotníka
Budúca nedeľa je 1. v mesiaci; medzi sv. omšami bude adorácia a zároveň sa uskutoční zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
26.4. Pondelok 18.00    
27.4. Utorok 18.00 17.00  
28.4. Streda 18.00   17.00
29.4. Štvrtok 6.30    
30.4. Piatok 18.00    
1.5. Sobota 18.00    
2.5. Nedeľa 6.45 a 9.30
(obidve vonku)
8.00 11.00

Rôzne

V stredu po sv. omši budú modlitby k sv. Gianne.
V sobotu bude mariánske večeradlo.

Oznamujeme, že 1. sv. prijímanie bude v našej farnosti 30.5.2021. Zúčastnia sa ho naši farníci, čiže deti reálne bývajúce v R. Tepliciach, Poluvsí a Stránskom. V utorok po sv. omši sa uskutoční v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, na ktorom si dohodneme organizačné otázky a bezprostrednú prípravu detí. Zároveň prosíme v priebehu týždňa o doručenie krstných listov detí, ktoré boli pokrstené mimo našej farnosti.
 
Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 1+2 a prosíme o pomoc skupinu č. 3+4 - veriacich z ulice Rajecká cesta, Lesná + Školská.