Oznamy

1. adventná nedeľa (29. november 2020)

Liturgický kalendár

po.- sv. Ondreja, apoštola, sviatok
št.- sv. Františka Xaverského
Dnes je1. adventná nedeľa, ktorou začíname nový liturgický rok. Pri sv. omšiach je zbierka na kat. charitu, ktorú je možné podporiť i cestou šekov, ktoré sú pri vchode. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
30.11. Pondelok 18.00    
1.12. Utorok 18.00 17.00  
2.12. Streda 6.30   17.00
3.12. Štvrtok 6.30    
4.12. Piatok 6.30 a 18.00    
5.12. Sobota 18.00    
6.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V sobotu o 17.00 bude mariánske večeradlo.

NAKOĽKO SA NEBUDÚ PRED VIANOCAMI ORGANIZOVAŤ SPOLOČNÉ SPOVEDE, VYUŽÍVAJTE UŽ TERAZ MOŽNOSTI PRED BOHOSLUŽBAMI.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívi len p. dekan

Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné ich prihlásiť do štvrtku. Keďže je p. kaplán chorý a v izolácii, chorých navštívi v náhradnom termíne. V piatok na filiálkach sa rozdá len sv. prijímanie.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 21 a prosíme o pomoc skupinu č. 22 - veriacich z ulice Osloboditeľov.