Oznamy

27. cezročná nedeľa (4. október 2020)

Liturgický kalendár

st.- Ružencovej Panny Márie
so.- výročie posviacky katedrály v Žiline, sviatok
Dnes je 1. nedeľa; medzi sv. omšami adorácia nebude; zbierka na potreby našej farnosti sa vykoná. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
5.10. Pondelok 18.00    
6.10. Utorok 18.00 17.00  
7.10. Streda 18.00   17.00
8.10. Štvrtok 6.30    
9.10. Piatok 18.00    
10.10. Sobota 18.00    
11.10. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Usmernenia k núdzovému stavu vo Farnosti R. Teplice:

  • modlitby pred bohoslužbami si každý vykoná doma,
  • kostol sa otvorí 5 min. pred začiatkom sv. omše a kostolník vpustí ľudí až do naplnenia limitu; prednosť majú tí, ktorí v ten deň majú nahlásenú intenciu sv. omše,
  • ostatní môžu zostať pred kostolom, počúvať priebeh bohoslužby a vonku prijať Eucharistiu,
  • čakajúci na sv. spoveď vytvoria len jeden zástup s náležitými rozostupmi, pri spovedelnici max. 5 ľudí, ostatní čakajú vonku podobne ako pred poštou. Po vyspovedaní sa je potrebné opustiť interiér kostola. Prípadne budeme spovedať vo vestibule kostola.

Liturgiu budeme sláviť dôstojne, ale jednoduchšie, s kratšími príhovormi, aby sme skrátili  spoločne strávený čas.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17+18 a prosíme o pomoc skupinu č. 19 - veriacich z ulice Osloboditeľov.