Oznamy

25. cezročná nedeľa (20. september 2020)

Liturgický kalendár

po.- sv. Matúša, sviatok
st.- sv. Pátra Pia
Dnes je pravidelná zbierka na kňazský seminár. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
21.9. Pondelok 18.00    
22.9. Utorok 18.00 17.00  
23.9. Streda 18.00   17.00
24.9. Štvrtok 6.30    
25.9. Piatok 18.00    
26.9. Sobota 18.00    
27.9. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V piatok o 16.00 sa v rámci sv. omše zosobášia Peter Albert a Lucia Okapalová.

Prosíme rodičov detí našej farnosti, ktoré navštevujú iné školy a chcú pristúpiť k 1. sv. prijímaniu v R. Tepliciach, aby sa nám do konca mesiaca ohlásili na farskom úrade. Pripomíname, že  berieme len naše deti z R. Teplíc, Stránskeho a Poluvsia.

Vo štvrtok 24.9. sa uskutočnia modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Pozývame milovníkov klasickej hudby na koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu o 15.30 vo farskom kostole. Vstupné je dobrovoľné. Hostia vytvoria aj hudobný rámec našej farskej bohoslužby o 9.30. Tešíme sa na stretnutie.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 14 a prosíme o pomoc skupinu č. 15+16 - veriacich z ulice Lúčna, Kvetná a Súľovského.


Oznam BÚ Žilina:
Obraciame sa na vás ešte raz s prosbou o dodržiavanie hygienických opatrení, aby ste v našich kostoloch zodpovedne predchádzali šíreniu koronavírusu. Pripomíname tieto základné pravidlá:

  • nosenie rúška počas celej svätej omše (platí aj pre celebranta)
  • používanie dezinfekcie
  • spôsob podávania svätého prijímania je do rúk a len vo výnimočných prípadoch do úst, nie naopak. (Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk, majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.)

Dodržiavanie niekoľkých základných opatrení nie je takým veľkým bremenom, ktoré by sme nemohli zniesť, a predídeme zbytočným problémom, aby chrámy mohli byť pre verejné bohoslužby otvorené, a neprišlo k obnoveniu celoplošných zákazov či obmedzení.