Oznamy

17. cezročná nedeľa (26. júl 2020)

Liturgický kalendár

po. – sv. Gorazda a spol.
st. – sv. Marty
pi. – sv. Ignáca z Loyoly

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
27.7. Pondelok 18.00    
28.7. Utorok 18.00 17.00  
29.7. Streda 18.00   17.00
30.7. Štvrtok 6.30    
31.7. Piatok 18.00    
1.8. Sobota 18.00    
2.8. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V utorok 28.7. budú po sv. omši modlitby k sv. Gianne.

V sobotu o 16.00 sa v rámci sv. omše zosobášia slečna Mudrochová a pán Florek zo Zakamenného.

V sobotu po večernej sv. omši sa uskutoční adorácia s p. kaplánom.

Na budúcu nedeľu pripadá 1. nedeľa; medzi sv. omša mi bude adorácia a zároveň sa uskutoční zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 26 a prosíme o pomoc skupinu č. 1+2 - veriacich z ulice 30. apríla + Rajecká cesta.