Oznamy

13. cezročná nedeľa (28. jún 2020)

Liturgický kalendár

po. – sv. Petra a Pavla, slávnosť, je to prikázaný sviatok
št. – Návšteva Panny Márie, sviatok
pi. – sv. Tomáša, apoštola, sviatok
ne. – sv. Cyrila a Metoda, slávnosť, v Poluvsí slávime patrocínium kostolíka, ktoré si pripomenieme slávnostnou bohoslužbou o 11.00.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
29.6. Pondelok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
30.6. Utorok 18.00 17.00  
1.7. Streda 6.30   17.00
2.7. Štvrtok 6.30    
3.7. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
4.7. Sobota 18.00    
5.7. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00 hodová

Rôzne

Budúca nedeľa je 1. v mesiaci. Medzi sv. omšami bude adorácia a zároveň sa uskutoční zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

V týždni je 1. piatok v mesiaci.

Spovedanie Miesto Čas
     
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní rodičom prvoprijímajúcich detí a prosíme o upratovanie skupinu č. 23 - veriacich z ulice Za Dielom.