Oznamy

5. veľkonočná nedeľa (10. máj 2020)

Liturgický kalendár

 

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
11.3. Pondelok 18.00    
12.3. Utorok 18.00 17.00  
13.3. Streda 18.00   17.00
14.3. Štvrtok 6.30    
15.3. Piatok 18.00    
16.3. Sobota 18.00    
17.3. Nedeľa 6.45 a 9.30
obidve vonku
8.00 11.00

Rôzne

Termín 1. sv. prijímania sa presúva na posledný júnový víkend. Ak budú hygienické opatrenia už zrušené, všetky deti pristúpia naraz v nedeľu 28.6. o 10.00; ak bude platiť súčasný stav, v sobotu 27.6.o 10.00 deti zo Stránskeho, v nedeľu 28.6. o 10.00 deti z R. Teplíc. Viac na farskej webstránke.
Vyučovanie bolo prerušené, keď deti mali už zvládnutú sv. spoveď, a preto prosím rodičov, aby doma v rámci možností prebrali tému Eucharistia, sv. omša a prijímanie.

Pripomíname, že až do odvolania opatrení limitujúcich počet veriacich zostáva v platnosti dišpenz od účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Do konca mája odslúžime pohrebné sv. omše za zosnulých z obdobia marec-apríl. Pozostalí sa môžu ohlásiť v sakristii. Koncom mája sa zapíšu nové úmysly na mesiac jún.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 14 a prosíme o pomoc skupinu č. 15+16, veriacich z ulice Lúčna, Kvetná a Súľovského.