Oznamy

2. pôstna nedeľa (8. marec 2020)

Liturgický kalendár

 

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.3. Pondelok 18.00    
10.3. Utorok  18.00 17.00  
11.3. Streda 18.00   17.00
12.3. Štvrtok 6.30    
13.3. Piatok 18.00    
14.3. Sobota 18.00    
15.3. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V stredu po večernej sv. omši sa v kostole uskutoční stretnutie rodičov našich prvoprijímajúcich detí. Preberieme organizačno-technické záležitosti a porozprávame sa. Tešíme sa na stretnutie.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname o 9.30 sv. omšou vo farnosti Rajecká Lesná.

V nedeľu 22.3 o 14.00 sa v Stránskom uskutoční detská krížová cesta. Deti, ktoré sa chcú zapojiť, nech prídu v sobotu na ObÚ o 15.00 na stretnutie.

Pozývame Vás na farský zájazd do Sliezska, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2020 (sobota). Najprv v Trebnitzi navštívime baziliku sv. Hedvigy, patrónky Sliezska, kde po sv. omši bude prehliadka s miestnym sprievodcom. Následne sa presunieme do hlavného mesta Breslau (Wroclaw), kde si pozrieme historické centrum. Cena je 20 €; obsahuje dopravu a vstup. Proviant a cestovné poistenie si rieši každý individuálne. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do konca marca.
Tešíme sa na pekné spoločné zážitky.

Krížovú cestu v piatok si môže pripraviť Združenie mariánskej mládeže.

Predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti 7.4., v utorok vo Veľkom týždni.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 13 a prosíme o pomoc skupinu č. 14, veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.