Oznamy

4. adventná nedeľa (22. december 2019)

Liturgický kalendár

ut. – Štedrý deň
st. – Narodenie Pána, slávnosť
št. – sv. Štefana, prvomučeníka, sviatok
pi. – sv. Jána, apoštola, sviatok
so. – sv. Neviniatok
Budúca nedeľa bude nedeľa sv. Rodiny, pri sv. omšiach bude obnovenie manž. súhlasu.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
23.12. Pondelok 6.30    
24.12. Utorok 24.00 23.15 22.00
25.12. Streda 6.45 a 9.30 8.00 11.00
26.12. Štvrtok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
27.12. Piatok 18.00    
28.12. Sobota 18.00    
29.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Kto sa nestihol vyspovedať, nájde nás ešte dnes popoludní v Turí a Višňovom.

Na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Mládež z našej farnosti si pripravila jasličkovú pobožnosť s názvom „A Slovo sa telom stalo“, na ktorú nás pozýva dňa 25.12. o 17.00 do farského kostola.

Aj tento rok sa uskutoční kolednícka akcia Dobrá novina. Koledníci navštívia rodiny 26.12. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristiách alebo v Stránskom vzadu na stolíku.

Oznamujeme snúbencom, že Farnosť Konská ponúka predsobášnu prípravu v dňoch 1,8 a 15.3.2020. Prihlásiť sa môžete na emailovej adrese katka1907@gmail.com. Viac informácií nájdete na našej webstránke.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 22 a prosíme o pomoc skupinu č. 23, veriacich z ulice Za Dielom.