Oznamy

1. adventná nedeľa (1. december 2019)

Liturgický kalendár

Dnes sa pri sv. omšiach uskutoční zbierka na katolícku charitu. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. V týždni je 1. piatok.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
2.12. Pondelok          18.00    
3.12. Utorok 18.00 17.00  
4.12. Streda 6.30   17.00
5.12. Štvrtok 6.30    
6.12. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
7.12. Sobota 18.00    
8.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vo štvrtok o 17.30 budú modlitby ku Kráľovnej pokoja.

V sobotu o 9.00 sa uskutoční predvianočné upratovanie fary. Vopred ďakujeme ochotným ženám za pomoc.

Predvianočná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 19. decembra 2019.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné ich prihlásiť do štvrtku. Nahlásených navštívime spolu s prvopiatkovými chorými.
Oddnes môžete hlasovať za farské projekty v rámci diecéznej súťaže. Viac informácií spolu s modlitbou za farnosť nájdete na kartičke pri vchode do kostola.
Deti pozývame na sv. omše v advente, ktoré povedie pán kaplán. Prvá bude v piatok o 18.00.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 19 a prosíme o pomoc skupinu č. 20, veriacich z ul. Osloboditeľov.