Oznamy

Najsvätejšej Trojice (16. jún 2019)

Liturgický kalendár

št.- Božie Telo, cirkevne prikázaný sviatok
pi. – sv. Alojza de Gonzague
Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na dobročinné diela sv. otca; Halier sv. Petra

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
17.6. Pondelok 18.00    
18.6. Utorok 18.00    
19.6. Streda 18.00    
20.6. Štvrtok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
21.6. Piatok 18.00    
22.6. Sobota 18.00    
23.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 14.30

Rôzne

Na sviatok B. Tela bude eucharistická procesia po večernej sv. omši s oltárikmi pri kríži, kostolíku, kaplnke Panny Márie a kaplnke sv. Gianny.

V sobotu sa v rámci sv. omše o 15.00 zosobášia Jozef Mikluš z V. Žipova a Paulína Jakubíková z Púchova.

Na budúcu nedeľu o 14.30 v Poluvsí bude mať náš novokňaz Jozef Biely svoju primičnú sv. omšu. Z tohto dôvodu v Poluvsí bohoslužba predpoludním nebude. Pamätajme na primicianta v našich modlitbách.

Z rozhodnutia Biskupského úradu v Žiline, dochádza k 1.7. k personálnym zmenám. Pán kaplán Jozef Lazový končí svoju činnosť v R. Tepliciach a bude pôsobiť ako kaplán vo Farnosti sv. Jakuba v Kys. N. Meste. Chcem vysloviť vďaku a uznanie pánovi kaplánovi za službu v našej farnosti a na novom pôsobisku nech ho Pán Boh požehnáva a ochraňuje. Novým kaplánom sa stane Dr. Viktor Kuciak, ktorý ukončil postgraduálne štúdium cirkevného práva v Ríme a vracia sa na Slovensko.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine 11+12 a prosíme o pomoc skupinu č. 7+8, veriacich z ulice Školská.