Oznamy

Turíčna nedeľa (9. jún 2019)

Liturgický kalendár

ut. - sv. Barnabáša, apoštola
št. - Ježiša Krista Veľkňaza
Budúca nedeľa je slávnosťou Najsvätejšej Trojice

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
10.6. Pondelok 18.00    
11.6. Utorok 18.00 17.00  
12.6. Streda 18.00   17.00
13.6. Štvrtok 6.30    
14.6. Piatok 18.00    
15.6. Sobota 7.30, 15.00 - sobášna    
16.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname o 9.30 sv. omšou vo Fačkove.

V sobotu sa uskutoční tradičná trojičná púť do R. Lesnej. Nakoľko tam večer ideme spovedať sv. omša sa prekladá na 7.30.

Na budúcu sobotu o 10.00 v kostole v Žiline na Vlčincoch, bude za kňaza vysvätený diakon Jozef Biely, náš farník z Poluvsia. Sprevádzajme ho najmä našimi modlitbami.

V sobotu o 15.00 sa v rámci sv. omše zosobášia Martin Kopál z V. Kršteňan a Martina Holeščáková z R. Teplíc.

Oznamujeme veriacim z okolitých farností, že vo Farnosti R. Teplice sa k sviatostiam a ani na sv. omšu nechodí oproti podpisu. Nakoľko som úspešne zložil štátnu skúšku z morálnej teológie, viem, že svedomie každého človeka má svoju autonómiu a dôstojnosť, hoci by aj konal nesprávne. Pokiaľ by som sa svojim podpisom pripojil k tlaku na vaše svedomie, asi by som musel vrátiť vysokoškolský diplom, čo nemám v úmysle. Bolo by teda vhodné riešiť si tieto záležitosti vo svojej vlastnej farnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine 9+10 a prosíme o pomoc skupinu č. 11+12, veriacich z ulice Kuneradskej, Kašjakovej a Lúčok.