Oznamy

6. Veľkonočná nedeľa (26. máj 2019)

Liturgický kalendár

št.-  Nanebovstúpenie Pána

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
27.5. Pondelok 18.00    
28.5. Utorok 18.00    
29.5. Streda 18.00    
30.5. Štvrtok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
31.5. Piatok 16.00 a 18.00           
1.6. Sobota 14.00    
2.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým vopred úprimné Pán Boh zaplať.

V piatok o 16.00 sa v rámci sv. omše zosobášia Miroslav Padyšák z Kuneradu a Ivana Mičechová z K. Poruby. V sobotu o 14.00 v rámci sv. omše pán Karik a slečna Buková.

Na budúcu sobotu sa uskutoční farský zájazd do Pannonhalmy v Maďarsku. Autobus odchádza o 4.25 z Poluvsia a 4.30 z autobusovej stanice v R. Tepliciach. Predpokladaný návrat je o 22.00. Z tohto dôvodu sa ruší večerná bohoslužba; využite sobášnu sv. omšu o 14.00.

V sobotu o 2 týždne, 8.6. sa o 19.30 uskutoční v kostole  turíčny koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorý bude následne sprevádzať aj nedeľnú sv. omšu na Turíce o 9.30. Všetkých srdečne pozývame.

Oznamujeme, že od budúceho školského roku sa 1. sv. prijímania v R. Tepliciach zúčastnia len deti, ktoré bývajú v R. Tepliach, Stránskom a Poluvsí. Žiaci navštevujúci naše ZŠ, ale patria do cudzích farností, nech sa hneď na začiatku šk. roka hlásia na vlastnom FÚ.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní rodičom detí a prosíme o pomoc skupinu č. 5+6, veriacich zo Školskej ulice.