Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (21. apríl 2019)

Liturgický kalendár

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
22.4. Pondelok 6.45 a 9.30 8.00 8.00
23.4. Utorok 18.00    
24.4. Streda 18.00    
25.4. Štvrtok 6.30    
26.4. Piatok 18.00    
27.4. Sobota 15.00    
28.4. Nedeľa 6.45 a 10.00 8.00 8.00

Rôzne

Želáme všetkým veľa radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vyprosujeme pokoj do srdca každého jedného človeka. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Začíname prežívať veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní, čiže do Turíc. Počas tohto obdobia sa namiesto Anjel Pána (Angelus Domini) modlíme Raduj sa nebies Kráľovná (Regina coeli).

Na budúcu nedeľu o 10.00 pán biskup vyslúži sviatosť birmovania našim mladým farníkom. Z tohto dôvodu budú na filiálkach sv. omše o 8.00. V sobotu o 8.00-9.00 budeme birmovancov spovedať. Rodiny birmovancov môžu využiť ešte termíny pred sv. omšami v týždni. Popoludní o 15.00 bude sobášna sv. omša, kde sa zosobášia pán Sudor a slečna Krajčiová z Kuneradu. Večerná bohoslužba nebude, nakoľko sa bude kostol pripravovať na birmovku. Nácvik birmovancov bude v utorok, stredu a piatok po večernej sv. omši.

Do konca týždňa je možné ešte zapojiť sa do spoločnej pôstnej reflexie cez webstránku diecézy. Ordinariát ďakuje za vašu angažovanosť.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola našich birmovancov.