Oznamy

Nedeľa utrpenia Pána (14. apríl 2019)

Liturgický kalendár

Dnes (v zmenenom čase) o 16.30 si mládež z farnosti pripravila netradičnú krížovú cestu s názvom Sila odpustenia.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
15.4. Pondelok 6.30 13.00 pohreb  
16.4. Utorok 6:30    
17.4. Streda 6:30    
18.4. Štvrtok 18:00   18:00
19.4. Piatok 15:00 obrady 15.00  
20.4. Sobota 18:00    
21.4. Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Sv. spoveď v našej farnosti bude nasledovne:

Utorok

Rajecké Teplice
15:30 – 18:00

Stránske
15:30 – 17:30

Poluvsie
15:30 – 17:30

Prosíme rodičov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov, aby sa vyspovedali teraz k Veľkej noci. Pred birmovkou budeme spovedať už len birmovancov.

Na Veľký piatok o 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Poklona bude do 20.00.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:

Miesto Čas
Rajecké Teplice 8:00
Stránske 8:00 – 16:00
Poluvsie 8:15 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.
Diakon Jozef Biely, syn Jozefa a Anny r. Halkovej, nar. 10.3.1993 v Žiline, bývajúci v Poluvsí 151, chce v tomto roku prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

Ďakujeme za jarné upratanie fary a aj za pomoc skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 25 – veriacich z ulice J. Gabčíka.