Oznamy

5. pôstna nedeľa (7. apríl 2019)

Liturgický kalendár

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
8.4. Pondelok 18.00

9.4. Utorok 18.00 17.00
10.4. Streda 6.30
7.30
11.4. Štvrtok 6.30
 
12.4. Piatok 6.30

13.4. Sobota 7.30

14.4. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach je aj zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok o 17.30 budú v kostole modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Začíname predveľkonočné spovedanie vo farnostiach nášho dekanátu, a preto sa menia aj časy bohoslužieb. Pozorne si ich všimnite na nástenke alebo internete.
Predveľkonočná svätá spoveď vo farnosti Konská bude vo štvrtok od 16.30 a v našej farnosti 16.4., v utorok vo Veľkom týždni. V súvislosti so sviatosťou birmovania prosíme rodičov a birmovných rodičov i príbuzných, aby sa vyspovedali k Veľkej noci v rámci spoločných sv. spovedí. V sobotu 27.4., pred birmovkou,  budeme spovedať už len birmovancov.

Pozývame Vás na dramatizovanú krížovú cestu s názvom Sila odpustenia, ktorú si pripravili mladí z našej farnosti a uskutoční sa 14.4. o 16.30 vo farskom kostole. Aktivity mladých môžete podporiť do označenej pokladničky.

Ďakujeme za jarné upratanie fary a aj za pomoc skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24 – veriacich z ulice Zátočná.