Oznamy

4. pôstna nedeľa (31. marec 2019)

Liturgický kalendár

 

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
1.4. Pondelok 18.00

2.4. Utorok 18.00 17.00
3.4. Streda 6.30
17.00
4.4. Štvrtok 6.30
 
5.4. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
6.4. Sobota 18.00

7.4. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Veľkej noci, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné ich prihlásiť do štvrtku. Nahlásených navštívime spolu s prvopiatkovými chorými.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach bude aj zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Na budúcu sobotu od 9.00 sa uskutoční jarné upratovanie fary. Prosíme o pomoc ženy a dievčatá, ktorým vopred úprimne ďakujeme.

V sakristii si môžete zapísať úmysly sv. omší na obdobie apríl-jún.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 23 – veriacich z ulice Za Dielom.