Oznamy

8. nedeľa cez rok (3. marec 2019)

Liturgický kalendár

Streda - Popolcová streda, začína sa 40 dňový pôst. Je to deň pokánia, od 14. roku do smrti nás viaže pôst od mäsa a od 18. do 60. roku života nás viaže aj prísny pôst, čiže sa môžeme len raz za deň najesť dosýta a okrem toho môžeme dvakrát niečo prejesť.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
4.3. Pondelok 18.00    
5.3. Utorok 18.00    
6.3. Streda 18.00 17.00 17.00
7.3. Štvrtok 6.30        
8.3. Piatok 18.00    
9.3. Sobota 18.00    
10.3. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.  Pri sv. omšiach je zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

O týždeň, na 1. pôstnu nedeľu sa koná zbierka na katolícku charitu. Všetkým vopred Pán Boh zaplať.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 17+18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.