Oznamy

7. nedeľa cez rok (24. február 2019)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
25.1. Pondelok 18.00    
26.1. Utorok 18.00 17.00  
27.1. Streda 6.30   17.00
28.1. Štvrtok 6.30        
1.3. Piatok 6.30 a  18.00 7.30 7.30
2.3. Sobota 18.00    
3.3. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Budúca nedeľa je 1. v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.  Pri sv. omšiach je zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Ďakujeme za pomoc skupine č. 15+16 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 17 a 18 – veriacich z ulice 1. mája a Zábrežnej.