Oznamy

Nedeľa Sv. rodiny (30. december 2018)

Liturgický kalendár

po. - Silvester
ut. – Nový rok, slávnosť Bohorodičky
st. – sv. Bazila a Gregora Naziánskeho
Budúca nedeľa bude slávnosťou Zjavenia Pána, Troch kráľov

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
31.12. Pondelok 16.00 15.00 17.00
1.1. Utorok 7.30, 9.30, 18.00 8.00 11.00
2.1. Streda 18.00    
3.1. Štvrtok 6.30        
4.1. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
5.1. Sobota 18.00    
6.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Koledníci vyslovujú Pán Boh zaplať za štedrosť pri Dobrej novine. Za celú farnosť vyzbierali 3637,55 €.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu, popoludní o 15.30 sa uskutoční v hoteli Skalka Trojkráľová koleda. Začiatok je pri betleheme a po duchovnej časti program pokračuje v sále hotela kultúrnym programom a divadelným predstavením hry Kubo od Jozefa Hollého. Všetkých srdečne pozývame.

V rámci prvopiatkového týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia  v piatok od 17.00. Chorých navštívime ako obvykle.

O požehnanie rodiny žijúcej v novostavbe, alebo zrekonštruovanom dome či byte, požiadajte osobne kňaza a dohodnite si s ním termín.

Deti zo Stránskeho pozývajú na živý Betlehem dňa 30.12. o 17.00 v kostole sv. Heleny.

Farnosť Konská ponúka snúbencom predmanželský seminár, ktorý sa bude konať v januári. Viac informácií je na plagáte pred kostolmi.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 3+4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5+6 – veriacich zo Školskej ulice.