Oznamy

4. adventná nedeľa (23. december 2018)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 4. adventná nedeľa, rok C

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
24.12. Pondelok 24.00 22.00 23.15
25.12. Utorok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
26.12. Streda 6.45 a 9.30 8.00 11.00
27.12. Štvrtok 6.30        
28.12. Piatok 18.00    
29.12. Sobota 18.00    
30.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Mládež z našej farnosti si pripravila jasličkovú pobožnosť s názvom „Jediný Kráľ“, na ktorú nás pozýva dňa 25.12. o 16.30 do farského kostola.

Aj tento rok sa uskutoční kolednícka akcia Dobrá novina, ktorej výťažok pôjde na pomoc africkým krajinám. Koledníci  v R. Tepliciach navštívia rodiny 26.12. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii kostolov.

Deti zo Stránskeho pozývajú na živý Betlehem dňa 30.12. o 17.00 v kostole sv. Heleny.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 1+2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3+4 – veriacich z Rajeckej cesty, Lesnej a Školskej ulice.