Oznamy

34. cezročná nedeľa - Krista Kráľa (25. november 2018)

Liturgický kalendár

Pi: sv. Ondreja, apoštola
Budúca nedeľa je už 1. adventná; pri sv. omšiach sa uskutoční zbierka na katolícku charitu. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
26.11. Pondelok 18.00    
27.11. Utorok 18.00 17.00  
28.11. Streda 18.00   17.00
29.11. Štvrtok 6.30    
30.11. Piatok 18.00    
1.12. Sobota 18.00    
2.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes je výročná farská poklona. Začne o 13.00 v tichosti, od 14.00 ju bude viesť mládež, o 15.00 ružencové bratstvá, o 16.00 rodiny. Zakončená bude o 17.00.

V utorok o 17.15 bude modlitbová obnova členov spoločenstva putujúcich kaplniek. Následne bude sv. omša. Všetkých pozývame.

V sobotu o 9.00 budú mať birmovanci stretnutie v kostole.

V sobotu o 9.00 bude upratovanie fary pred sviatkami. Pán Boh zaplať za pomoc.

V sobotu od 14.00 budú v parku hotela Skalka malé adventné trhy, na ktoré Vás pozývame. Následne o 17.00 tam budú požehnané zakúpené adventné vence. Sviece a vence si môžete priniesť aj do kostola; budú požehnané pred sv. omšami v sobotu a nedeľu.

Všetky cirkevné školy v regióne severozápadného Slovenska organizujú dni otvorených dverí. Termíny a program priebežne zverejňujeme na nástenke.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24 – veriacich z ulice Zátočná.