Oznamy

27. cezročná nedeľa (7. október 2018)

Liturgický kalendár

Št: výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
8.10. Pondelok 18.00    
9.10. Utorok 18.00 17.00  
10.10. Streda  18.00   17.00
11.10. Štvrtok  13.00    
12.10. Piatok 18.00    
13.10. Sobota 18.00    
14.10. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.  Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok sa uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov. Začíname o 9.30 sv. omšou v katedrále v Žiline.

Popoludní o 13.00 bude vo farskom kostole tradičná sv. omša pre našich seniorov. Následne bude kultúrny program a pohostenie v priestoroch MsÚ. Tešíme sa na stretnutie. Ranná bohoslužba nebude.

V rámci medzinárodného hudobného festivalu Voce magna sa vo farskom kostole uskutoční dňa 11.10.2018 (štvrtok) o 19.00 koncert Žilinského miešaného zboru a zboru Pastor bonus. Všetkých srdečne pozývame. Ďalšie koncerty nájdete na plagáte alebo na www.vocemagna.sk.

V sobotu o 14.00 sa v malom kostolíku v rámci obradu zosobášia Peter Slašťan z H. Hámrov a Jana Michaláková z Gbelian.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15 a 16 – veriacich z ulice Lúčna, Kvetná a Súľovského.