Oznamy

26. cezročná nedeľa (30. september 2018)

Liturgický kalendár

Po: sv. Terézie z Lisieux
Ut: sv. anjelov stážcov
Št: sv. Františka z Assisi

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
1.10. Pondelok 18.00    
2.10. Utorok 18.00 17.00  
3.10. Streda  6.30   17.00
4.10. Štvrtok  6.30    
5.10. Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
6.10. Sobota 18.00    
7.10. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Budúca nedeľa je 1. v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.  Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

V rámci medzinárodného hudobného festivalu Voce magna sa vo farskom kostole uskutoční dňa 11.10.2018 o 19.00 koncert Žilinského miešaného zboru a zboru Pastor bonus. Všetkých vopred srdečne pozývame. Ďalšie koncerty nájdete na plagáte alebo na www.vocemagna.sk.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.