Oznamy

12. cezročná nedeľa (24. jún 2018)

Liturgický kalendár

št. – sv. Ireneja, biskupa a muč.
pi. – sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to cirkevne prikázaný sviatok.
Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. otca. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
25.6. Pondelok 18.00    
26.6. Utorok 18.00 17.00  
27.6. Streda 6.30   17.00
28.6. Štvrtok 6.30         
29.6. Piatok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
30.6. Sobota 18.00          
1.7. Nedeľa 6.45 a 9.30          8.00 11.00

Rôzne

Z dôvodu čerpania dovolenky sa presúva prvopiatkové spovedanie už na tento týždeň.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 16:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Nevládnych a chorých navštívime už v tomto týždni

Spovedáme samozrejme aj pred raňajšími bohoslužbami. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45.

Vo štvrtok o 17.30 budú modlitby ku Kráľovnej pokoja a cez víkend je tríduum modlitieb matiek.

V dňoch 30.7-3.8. organizuje OZ KULTÚRA denný tábor pre deti. Viac na plagáte pred kostolom.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 21 – veriacich z ulice Osloboditeľov.