Oznamy

10. cezročná nedeľa (10. jún 2018)

Liturgický kalendár

po. - sv. Barnabáša, apoštola
st. - sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
11.6. Pondelok 18.00    
12.6. Utorok 18.00 17.00  
13.6. Streda 18.00   17.00
14.6. Štvrtok 6.30         
15.6. Piatok 18.00           
16.6. Sobota 18.00          
17.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu slávnosti nášho farského patrocínia.

V stredu po sv. omši sa uskutoční pobožnosť pri kaplnke sv. Antona v lesíku nad kúpaliskom.

V sobotu o 10.00 v kostole v Žiline na Vlčincoch bude za diakona vysvätený náš bohoslovec Jozef Biely z Poluvsia. Pamätajme na neho v modlitbách, aby v sile Ducha ohlasoval evanjelium a slúžil blížnym.

Prihlasovanie na letný tábor je už ukončené, nakoľko sa naplnila jeho kapacita.

Diecézna charita vyhlasuje zbierku použitých, ale stále funkčných školských pomôcok pre núdzne rodiny. Zoznam zberných miest je na www.charitaza.sk.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17+18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.