Oznamy

Najsvätejšej Trojice (27. máj 2018)

Liturgický kalendár

št. – slávnosť Božieho Tela; je to prikázaný sviatok. Po večernej sv. omši bude procesia. Štyri oltáriky budú takto: pri misijnom kríži, v starom kostole, pri kaplnke Panny Márie a v kaplnke sv. Gianny. Prosíme ochotných dobrovoľníkov o pomoc pri príprave a ozdobení oltárikov. Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
28.5. Pondelok 18.00    
29.5. Utorok 18.00 17.00  
30.5. Streda  6.30   17.00
31.5. Štvrtok 6.30 a 18.00 17.00 18.00
1.6. Piatok 6:30 a 18:00 7:30 7:30
2.6. Sobota 18.00          
3.6. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V sobotu o 17.00 bude mariánske večeradlo. 23.6. sa organizuje púť na Živčákovú horu. Prihlásiť sa môžete u p. Kasmanovej na čísle 5498536.

V týždni máme 1. piatok v mesiaci. Budúca nedeľa je 1. v mesiaci. Adorácie nebudú, nakoľko bude Božie Telo i 1. piatok. Pri sv. omšiach je zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

V sobotu sa uskutoční náš farský zájazd do Eisenstadtu. Autobus príde do Poluvsia na zastávku o 4.45, na stanicu do R. Teplíc o 4.50. Odchod je o 5.00. Predpokladaný návrat je o 22.00.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15 a 16 – veriacich z ulice Lúčna, Kvetná a Súľovského.