Oznamy

7. veľkonočná nedeľa (6. máj 2018)

Liturgický kalendár

po. – sv. Mateja, apoštola
st. – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
14.5. Pondelok 18.00    
15.5. Utorok 18.00 17.00  
16.5. Streda 18.00   17.00
17.5. Štvrtok   6.30    
18.5. Piatok 18.00           
19.5. Sobota 18.00          
20.5. Nedeľa 6.45 a 10.00 8.00 8.00

Rôzne

Dnes je celosvetový deň masovokomunikačných prostriedkov, a preto bude zbierka na kresťanské médiá.  Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať. Pri vchode sú aj šeky, ktorými môžete konkrétne podporiť vami obľúbené kresťanské médium.

Pozývame vás na program ku cti sv. Jána Nepomuckého, kúpeľné Navalis, ktoré začne v nedeľu 20.5. o 15.00 modlitbou pri soche sv. Jána pri reštaurácii Mlynárka. Po pohostení sa presunieme do hotela Skalka, kde o 16.30 bude pásmo klasickej hudby a duchovného slova.

Prosíme účastníkov nášho farského zájazdu, aby v kancelárii FÚ vyrovnali účastnícky poplatok.

Oznam od katolíckej zoznamky katRande.org pre slobodných katolíkov:
Aj vy patríte k tým, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera, ale vo svojom okolí nikoho takého nevidia? Príďte sa zoznámiť s novými ľuďmi na speed dating katRande, ktorý sa uskutoční 21. 5. o 18:00 hod. v kaviarni Café Kupé, Katedrálne námestie 25 v Žiline. Je určený pre slobodných od 27 do 40 rokov. Viac informácií o tom, čo je to speeddating a registráciu nájdete na plagátoch na nástenke.

Aj tento rok sa uskutoční detský letný eRko tábor farnosti Rajecké Teplice. Tábor bude na Saleziánskej chate v Poluvsií od 9. do 14. júla. Cena tábora je 35 €, členom eRka bude poskytnutá zľava. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Vyplnené prihlášky spolu s peniazmi prosím odovzdávajte v Rajeckých Tepliciach Dominikovi Brodňanovi, v Poluvsií Gabike Bielej a v Stránskom Kataríne Janurovej.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna a rodičov prvoprijímajúcich detí.