Oznamy

6. veľkonočná nedeľa (6. máj 2018)

Liturgický kalendár

št. – Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30 a 18.00, v Stránskom o 17.00. V Poluvsí bude v stredu o 17.00 vigílna sv. omša s platnosťou na sviatok.
Budúca nedeľa je 7. veľkonočná; celosvetový deň masovokomunikačných prostriedkov, a preto bude zbierka na kresťanské médiá.  Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať. Pri vchode sú aj šeky, ktorými môžete konkrétne podporiť vami obľúbené kresťanské médium.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
7.5. Pondelok 18.00    
8.5. Utorok 18.00    
9.5. Streda 18.00   17.00
10.5. Štvrtok  6.30 a 18.00 17.00  
11.5. Piatok 18.00           
12.5. Sobota 18.00         11.00
13.5. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes je 1. nedeľa v mesiaci. Adorácia vo farskom kostole medzi sv. omšami, v Stránskom 9.00-10.45. Pri sv. omšiach je zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Aj tento rok sa 8.5. uskutoční sv. omša v sedle pod Hnilickou Kýčerou. Bohoslužba začína o 12.00.

DHZ Poluvsie oslavuje 90. výročie založenia, a preto sa v sobotu o 11.00 v kostole v Poluvsí uskutoční slávnostná sv. omša. Hasiči všetkých pozývajú.

Prosíme účastníkov nášho farského zájazdu, aby v kancelárii FÚ vyrovnali účastnícky poplatok.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 12 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 13 – veriacich z ulice Lúčky.